Jaunais tētis

Izrādes veidotāji – aktieris Ainārs Ančevskis un režisors Juris Rijnieks piedāvā asprātīgu un sirsnīgu stāstu par vīrieša pārdomām laikā, kad mazais cilvēciņš ir gatavs doties tālāk – uz skolu. Izrāde jautrā un asprātīgā veidā liek atcerēties un dalīties pārdomās par laiku no mazuļa nākšanas pasaulē līdz mazā dēlēna pirmajām un turpmākajām skolas gaitām. Skatītāji, kuri ir redzējuši izrādi “Tētis”, būs priecīgi uzzināt kas jauno tēti sagaida tālāk – pošoties skolai, bet tie, kuri “Tēta” pirmo daļu nav redzējuši, kopā ar Aināru Ančevski varēs izdzīvot visu sajūtu un pārdzīvojumu spektru, kas sagaida, apzinoties, ka visu turpmāko dzīvi būsi un paliksi TĒTIS.(dance) Par ierašanos paziņot līdz 15.09.2016.
Pēc izrādes,kā ierasts, mūsu pašu groziņu sarūpēts tusiņš.

EIROPAS LATVIEŠU APVIENĪBAS AICINĀJUMS!

Eiropas Latviešu apvienība aicina Eiropā dzīvojošos Latvijas piederīgos piedalīties aptaujā “Eiropā dzīvojošo Latvijas piederīgo pilsoniskā aktivitāte”. Aicinām ELA biedru un sadraudzības organizācijas, pašdarbības un interešu kopas, kā arī ikvienu interesentu informāciju par aptauju izplatīt savās kopienās, draugu un paziņu lokā!

Aptauja noris no 17. jūnija līdz 15. jūlijam, un tā ir pieejama internetā latviešu un krievu valodā:

aptauja.migracija.lv/index.php/842484.

Aptauju veic Latvijas Universitātes (LU) Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieki.

Aptaujas mērķis ir noskaidrot, cik lielā mērā Eiropā dzīvojošie Latvijas piederīgie līdzdarbojas Latvijas un savu mītnes zemju sabiedriskajā dzīvē un iesaistās dažādu organizāciju un interešu grupu darbā un pasākumos. Aptaujas ietvaros tiks pētīti arī līdzdalību veicinošie vai kavējošie faktori. Aptaujas mērķgrupa ir Eiropā dzīvojošie Latvijas piederīgie.

Eiropas Latviešu apvienības (ELA) prezidija pārstāve Elīna Pinto uzsver: “Mūsdienu Eiropā latvietība un piederība Latvijai nav ģeogrāfiski jēdzieni. Arī uzturoties ārpus Latvijas, mēs varam dot savu pilsonisko ieguldījumu visdažādākajos veidos: iesaistoties latviešu biedrību darbā, piedaloties vēlēšanās, ziedojot labdarībai, aktīvi komentējot visai sabiedrībai svarīgas norises presē un sociālajos tīklos. ELA pamatmērķis, veicot šo aptauju, ir noskaidrot, cik lielā mērā Eiropā dzīvojošie no Latvijas izbraukušie uztur pilsonisko saikni ar Latviju un kādi ir tās motīvi vai šķēršļi. Mūs interesē arī cilvēku iesaiste savu mītnes zemju sabiedriskajā dzīvē.”

Aptaujas koordinatore socioloģe Ilze Koroļeva norāda, ka aptauja par Eiropas diasporas līdzdalības praksi ir loģisks turpinājums pirms diviem gadiem veiktajai, līdz šim vērienīgākajai Latvijas emigrantu aptaujai, kas izraisīja lielu ažiotāžu Latvijas publiskajā telpā. „Šī aptauja ir vērsta uz ārzemēs dzīvojošo latviešu līdzdalības potenciāla padziļinātāku izpēti,” skaidro Koroļeva.

Aptaujas veikšana un ziņojuma izstrāde par tās rezultātiem ir daļa no projekta “No Eiropas Latviešu kultūras svētku Dziesmu un deju lielkoncerta 2015. gadā uz Eiropas Latviešu kongresu 2017. gadā”, kas tiek īstenots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu. Par projekta ietvaros tapušo materiālu saturu atbild Eiropas Latviešu apvienība.

ELA prezidijs