GLKB pirmajā pilnsapulcē tika pieņemts lēmums ,ka gada biedru nauda ir 40€ .Biedru naudu ir iespējams maksāt visu uzreiz vai sadalot divās daļās. Iemaksājot pirmajā pusgadā 20€ līdz ,vēlākais 1.aprilim un otrā pusgada biedru naudu līdz vēlākais 1.oktobrim. Iemaksu var veikt skaidrā naudā sazinoties ar valdes kasieri Virgīniju Jaunalksni ,vai pārskaitot uz biedrības kontu ; BIC – OPSKTWW, IBAN- AT546000080210148802