GLKB valde

Valdes priekšsēdētāja: ILZE KROJA
Valdes priekšsēdētājas vietniece: IEVA GEBAUERE
Sekretāre: INESE URANSCHEK
Sekretāra vietniece: BIRUTA FREIBERGA
Kasiere: VIRGĪNIJA JAUNALKSNE