Kļūsti par GLKB biedru – GLKB Mitglied werden

Par Grācas Latviešu kultūras biedrības biedru var kļūt ikviens, rakstot iesniegumu valdei.

GLKB biedru maksa ir pieaugušajiem € 40,- gadā, ģimenēm € 30,- no katra pieaugušā. Šī summa tiek izlietota, lai sarīkotu pasākumus un svinības, kā arī biedrības konta un mājas lapas uzturēšanai un citiem izdevumiem, kas nepieciešami biedrības darbibai.

Kā biedram Jums ir sekojošas priekšrocības:

  • atlaides uz GLKB rīkotajiem pasākumiem
  • aktuālā informācija par jaunumiem, kas saistīti ar biedrības darbību un gaidāmajiem kultūras pasākumiem
  • tiesības vēlēt un tikt ievēlētam GLKB valdē

Tuvāku informāciju var iegūt:

pie valdes priekšsēdētājas Ilzes Krojas vai valdes sekretāres Aijas Čukures
e-mail: info.glkb@gmail.com
mob: +43 660 6956626

 

Jeder kann die Mitgliedschaft im Lettischen Kultverein in Graz beantragen. Der jährliche Mitgliedsbeitrag für einen Erwachsenen beträgt € 40,-,  für Familien € 30,- pro erwachsenem Familienmitglied.

Die Beiträge werden verwendet, um Veranstaltungen und Feiern des Vereins auszurichten, um die Kosten für Kontoführung und die Homepage zu decken und um sonstige Ausgaben des Vereins zu finanzieren. 

MItgieder haben folgende Vorteile:

  • ermässigter Eintritt bei Veranstaltungen des GLKB
  • Informationen über Neuigkeiten und Veranstaltungen
  • das passive und aktive Wahlrecht für den Vereinsvorstand

Wenn Sie dem Verein beitreten wollen oder mehr Informationen über die Mitgliedschaft wünschen, kontaktieren Sie bitte

unsere Obfrau Ilze Kroja oder unsere Schriftführerin Aija Čukure
e-mail: info.glkb@gmail.com
mob: +43 660 6956626