Pasākumu galerija / Galerie 2018

 

Latvijas simtgades svinības – 100 Jahre Lettland

18.11.2018, Svētbrīdis Grācas Domā un svinības Augustinum.
Festandacht im Grazer Dom und anschließende Feier im Augustinum.

 

Kopīgā pacilātības izjūtā  aizvadījām Latvijas  100 gadei veltīto pasākumu virkni Grācā, kas 18. novembrī ap 300 cilvēku pulcināja uz svētbrīdi Grācas Domā un sekojošām svinībām Augustinum Svētku zālē un izskanēja ar Valsts Akadēmiskā kora „Latvija” triumfālajiem vieskoncertiem izcilā diriģenta Māra Sirmā vadībā, kuri notika no 23. līdz 25. novembrim festivāla VOICES OF SPIRIT ietvaros.

Sirsnīga pateicība visiem, kuri veltīja savus spēkus, laiku un līdzekļus šo neaizmirstamo notikumu īstenošanai!

Īpašs paldies GLKB valdes loceklēm Ievai Ošai, Aijai Čukurei, Virgīnijai Jaunalksnei un Ingrīdai Saleniecei par lielisko, pašaizliedzīgo kopdarbu!

Liela pateicība Rīgas katoļu ģimnāzijas kapelānam, lic. theol. Modrim Lācim  par stiprinošajiem vārdiem un klātbūtni!

Mūsu visu paldies ievērojamajai latviešu kultūras darbiniecei Silvijai Andersonei par sirds dziļumos izlolotajiem vārdiem un režiju svētku vakara gaitā!

Bumbieru ģimenei pateicamies par valsts karoga cildeno ienešanu un tā goda sardzi Doma baznīcā!

Paldies māksliniecēm Elīnai Jaunalksnei par dziļas simbolikas apgaroto 100 gades  svinību vizuālo pieteikumu un  Agitai Galviņai un viņas meitai Sarmai par brīnišķīgo Latvijas attēlu mūsu mājvietu karodziņiem!

Sirsnīgs paldies Günteram Leditzky par video un audio norišu sagatavošanu un tehnisko nodrošinājumu, kā arī… izcilo maizes cepēja māku!

Paldies fantastiskās svētku tortes burvei, kulinārei Anitai Rainerei!

Paldies Grācas latviešu korim „Pilskalns” un tā prezidentei Baibai Vilciņai,  Seelsorgezentrum Graz-Süd  kamerkorim „Voce Mea” un mūsu mīļajiem viesiem no Latvijas, vokālajam ansamblim „Cantemus” un tā vadītājam komponistam un diriģentam Ērikam Eglītim par ilgām intensīva darba stundām un iedvesmojošo dziedājumu svētkos!

Paldies vīniešiem, kuri mēroja ceļu pie mums: ērģelniekam Klāvam Liepiņam par ērģeļu pavadījumiem un  Dainim Michel par drošo kora balsi, kā arī altistei Jevgēņijai Frolovai, čellistei Annai Veselovai un vijolniecei Sandrai Seržānei, kuras kopā ar Grācas lieliskajiem mūziķiem –pianistēm Ievu Ošu, Maiju Kārkliņu un vijolnieku Jevgēņiju Čepovecki  ansambļa saspēlē ļāva mums priecāties par latviešu instrumentālmūzikas pērlēm.

Paldies arī pianistei Katrīnai Krojai, kura ieradās no Würzburg, par izjusto spēli!

Paldies Aldai Mičulei par tautasdziesmu atlasi, Andrim Feldmanim par video un fotodokumentēšanu un izpalīdzību, kā arī Kristiānai Reingoldei par projekta sagatavošanu.

Pateicamies Grācas Doma prāvestam, prelātam Heinrich Schnuderl par pretimnākšanu un sirsnīgajiem apsveikuma vārdiem, Grācas pilsētas mēram Mag. Siegfried Nagl un Štīrijas  valsts vadībai un tās priekšsēdētājam Hermann Schützenhöfer par atbalstu un apsveikumiem.

Paldies Latvijas goda konsulam Tino Pölzer un atsaucīgajiem Latvijas vēstniecīibas Vīnē darbiniekiem.

Īpašs paldies Latvijas vēstniecei, viņas ekselencei Veronikai Ertei par sirsnīgo atbalstu un suverēno Latvijas prezentāciju Eiropā.

Grācas latviešu kultūras biedrības priekšsēdētāja

Ilze Kroja

* * *

Mūsu ceļi ir neizdibināmi. Vai kāds no mums gadus atpakaļ varēja iedomāties, ka Latvijas simtgadi sagaidīsim Austrijā, ka Grācas Doma baznīcā piedalīsimies dievkalpojumā  latviešu valodā, ka plecu pie pleca aizlūgsim par dzimtenes labklājību, ka latviskās ērģeļmūzikas skaņas vareni atbalsosies senā dievnama augstajās velvēs, ka mūsu koristu balsis, vijoties pa Doma slaidajiem pīlāriem, tālāk izskanēs debesīs.

Šādi mirkļi izgaismo ceļu tālāk…

Bet mūsu ceļš 18. Novembrī no Grācas Doma veda uz Augustinum svētku zāli, kur kopā ar daudzajiem viesiem, kuru vidū bija arī vēstnieces kundze Veronika Erte, diriģents Ēriks Eglītis ar saviem dziedātājiem no Latvijas un vēl daudzi citi mīļi un gaidīti cilvēki, ļāvāmies tai sirsnīgajai gaisotnei, kuru bija uzbūruši svētku rīkotāji. Tā bija skaista vienotība mums vienam ar otru, ar mūziku, kas priecē dvēseli, ar siltiem vārdiem un aizkustinošām dāvanām – jūras glāstiem apmīļotu koka zariņu dzintarainām acīm un katram savu tautas dziesmu.

Komponists Ēriks teica – mēs te svinam savas mammas Latvijas dzimšanas dienu, bet mūsu latviešu māmiņa, vieda, mīļa un skaista, stāvēja mūsu priekšā un runāja no sirds uz sirdi – Silvija Andersone – šo svētku režisore un vadītāja.
Paldies visiem, kuri piedalījās šo svētku tapšanā – mūsu Latviešu biedrības vadītājai, kora diriģentei, ērģelniecei Ilzei Krojai, biedrības valdei, mūziķiem un visiem cilvēkiem, kas nežēloja savu laiku šim sirdsdarbam.

Bet Silvijas katram līdzidotā simboliskā ceļa maize- nastiņā iesietās pupas no Latvijas – iedēstītas sirdīs.
Un tā arī būs, kā māmiņa vēlēja – mājupceļā tās ziedēs skaistiem ziediem!

Dieva dāvana būt latvietim.

Alda Mičule

* * *
Dienu pēc…..
Ikvienam, kurš radīja. Esmu kļuvusi bagātāka, jo man ir sava jūsu roku veidotu, apmīļotu, sirdī izlolotu dārgumu krātuve. Sākot ar brīnišķīgo, noskaņu pilno ielūgumu un beidzot ar mīļi mazo sarkano ceļa “pauniņu”. Un vienkāršais, bet izdomas bagātais sveiciens no jūras! Un saviļņojošie mirkļi Domā, kad klusi ietrīcas dvēsele…. Un vēl un vēl. Ar dziļu bijību pārcilāju šos savus jauniegūtos dārgumus un lielā pateicībā vēlētos jūs visas/visus apskaut, sakot milzīgu PALDIES par šo SIRDS DARBU.

Astra
 
* * *
Svētki mums izdevās brīnišķīgi, prieks un gandarījums, ka cilvēkiem patika un ka pulcējās kopā tik daudzi latvieši, kas šobrīd dažādu iemeslu dēļ nevar būt dzimtenē.
Protams ļoti lielu ieguldījumu šajā pasākumā ielikusi biedrības vadītāja un diriģente Ilze Kroja, kas ar savu lielo ticību par izdošanos “dzina” mūs visus pārējos uz priekšu. Mērķis bija pēc iespējas vairāk apzināt tuvāk un tālāk dzīvojošos latviešus un aicināt kopīgi svinēt Latvijas 100. dzimšanas dienu. Milzīgs paldies režisorei Silvijai Andersonei par izdomu. Un protams tapšanas komandā vēl bija daudzi rūķīši, kuri organizēja, veda, cepa un citādi aktīvi darbojās.
Liela pateicība Grācas Latviešu korim Pilskalns, kas ieguldīja milzīgu darbu, mācoties un mēģinot dziesmas, ar kurām priecēt svētbrīdī Grācas Domā. 

Aija

* * *

Paldies par fotogrāfijām / Danke für die Fotos: Andris Feldmanis, Johannes Reinprecht

Prezentācija. Latvijas Simtgades svinības

 

Valsts Akadēmiskā kora “Latvija” koncerti /
Konzerte mit dem Lettischen Staatschor “Latvija”

23.11.2018, Pfarrkirche Ilz
24.11.2018, Minoritensaal in Graz
25.11.2018, ZENTRUM in Feldbach

Sadarbībā ar festivālu Voices of Spirit un biedrību Kultur-Land-Leben. Izsakām lielu pateicību organizatoriem un Štīrijas valdībai par finansiālo atbalstu!
In Zusammenarbeit mit Voices of Spirit und Kultur-Land-Leben. Ein großes Dankeschön dem Land Steiermark für die großzügige finanzielle Unterstützung, den privaten Spendern Simon und Günter und den Veranstaltern, insbesondere Herrn Dr. Alfred Hudin und Herrn Karl Nestelberger!

 

 

Dziesmu svētki / Sängerfest in Riga 2018

Nach intensiven Vorbereitungen, unzähligen Proben und zwei bestandenen Vorsingen durften wir, der lettische Grazer Chor “Pilskalns”, am großen Sängerfest 2018 in Riga zusammen mit über 17.000 anderen Sängern teilnehmen. Es war für alle Grazer Teilnehmer ein unvergessliches Erlebnis und der Höhepunkt unserer sängerischen Ambitionen! 

XXVI Vispārējo Dziesmu un XVI Deju svētku Noslēguma koncerta video / Das gesamte Abschlußkonzert zum Nachhören und -sehen:
Dziesmu un Deju svētku Noslēguma koncerts

 

Līgo vakars / Mittsommerfest Paldau    23. jūnijs 2018

Paldies visiem Jāņu bērniem par tik aizrautīgo līgošanu! Paldies Kristīnei un Gerhardam par sirsnīgo uzņemšanu!
Bija liels prieks kopīgi izdzīvot un izdziedāt šīs vasaras Saulgriežus!

Danke allen Jānis Kindern für dieses bewegende Līgo Fest! Danke an Christine und Gerhard für die herzliche Gastfreundschaft!
Es war eine große Freue zur Sonnenwende gemeinsam zu feieren und zu singen!

 

 

Pārgājiens / Wanderung St. Martin, Graz    9. jūnijs 2018

Paldies tiem, kas piedalījās sestdienas pārgājienā. Tiesa, bijām ļoti mazs pulciņš, bet tas jau netraucēja ar dziesmām un jautrību šo ceļa gabalu nostaigāt. Laika apstākļi arī mūs ļoti lutināja. Liels paldies Virgīnijai par sagatavoto vēstures stāstījumu, bija ļoti interesanti. Paldies visiem!

Aija Čukure

 

Es meitiņa kā rozīte

Pikniks puķu dārzā / Picknick im Blumengarten

19.5.2018, Sorgerweg Graz

 

Klāj baltu galdautu Latvijai   5. maijs 2018

Ein weisses Tischtuch für Lettland  5. Mai 2018

Baltā galdauta diena Grācā

Tik latviski mīļš maijpuķīšu pušķis uz baltā galda, dvēseli iepriecinoša ērģeļmūzika un atkal jaunas sajūtas uzjundoša latviešu dzeja Ilzes Krojas elegantajā izpildījumā- neaizmirstami akcenti  4. Maija svētkos. Tāpat kā arī skaistās balss īpašnieces Helēnas Sorokinas dziedātās Emīla Dārziņa un Imanta Kalniņa dziesmas mūsu pianistes  Ievas Ošas  pavadījumā. Liels paldies māksliniecēm par emocionālo sniegumu un Grācas latviešu biedrības valdei, kas rīkoja šo pasākumu. Sanācām kopā tie, kas varēja, un tie, kas vēlējās, lai godinātu dienu, kad Latvijas brīvība atkal augšāmcēlās. Patīkamām sajūtām piepildīta kopābūšana pie balti klāta svētku galda. Gods būt latvietim!

Alda Mičule

Etwas kleine aber seehr feine Veranstaltung “Weißes Tischtuch für Lettland” Klāj baltu galdautu Latvijai”.
Mit der exzellenten Sängerin Helēna Sorokina – exquisit begleitet von Ieva Oša sowie der Extraklasse-Organistin Ilze Kroja, die wahrlich sämtliche Register der Orgel bediente.
Nach dem Ohrenschmaus ließ der Gaumenschmaus keine Wünsche offen!
(Nur das Tischtuch war danach nicht mehr ganz weiß).

Bernhard Valta

Masku Balle / Maskenball    3. februārī 2018

Vecāki Fotoalbumi / Ältere Fotoalben