GLKB ikgadējā biedru sapulce – 4/03/2018 Grāca, Kernstockgasse 6

Ar prieku aicinām Jūs GLKB ikgadējo biedru sapulci. Šogad biedru sapulce notiks: Grāca, 4.03.2018.Kernstockgasse 6 St. Andrea draudzes zālē plkst.14:00 Biedru sapulces dienas kārtībā ir iepazīšanās ar GLKB gada pārskatu. Ar kopsapulces darba kārtību var iepazīties pielikumā. Saviesigajai dalai līdzi ņemiet…